Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır ?

Büyük ekonomilere sahip büyük devletlerin kendilerine has temel sıkıntı ve problemleri bulunur. En önemli sorunlar sıralamasında üçüncü dünya halklarının ya da siyasi mültecilerin vatanlarını bırakarak bu devletlerde yaşamak istemeleri ve hatta bu devletlerin siyasi ve sosyal imkanlarından faydalanmak istemekleri gelmektedir. Dünyanın en büyük 17. Ekonomisine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti de vatandaşlığına geçmek isteyen binlerce insanın durumunu değerlendirmekte ve kendi kriter ve prosedürlerine uygun olanları vatandaşlığa kabul etme bir yandan da Batılı ülkelere göç vermektedir.

29 ekim cumhuriyet bayrami 3 6634860_1045

403 sayılı Türk vatandaşlığı kanununa(vatandaşlık kanunu) göre belli şartlar ve kriterler neticesinde Türk vatandaşlığına girilebilir.

4 farklı yolla Türk vatandaşı olunabilir.

1. Yol: Türkiye cumhuriyeti sınırları içinde Türk anne ve Türk babadan doğarak Türkiye cumhuriyeti kütüğüne kaydolmak. En kolay Türk vatandaşı olma yolu bu olsa gerek.
2. Yol: Yabancı bir devletin vatandaşı iken ya da vatansız iken Türk vatandaşı olmak istenmesi durumunda izlenecek yoldur. Günümüzde her yıl binlerce kişi Türk vatandaşı olmak için başvuruda bulunuyor. Bunların çoğunluğunu üçüncü dünya Ülkerlerinden gelen kişiler oluşturmaktadır. Başka devlet vatandaşlarının Türk vatandaşı olabilmesi için aranan şartlar:

-18 yaşından büyük olmak.
-Müracaat tarihinden geriye doğru Türkiye’de (5) beş yıl ikamet etmiş olmak. Bundan kasıt, beş yıl içinde toplam 6 aydan fazla Türkiye dışında bulunmamaktır.
-Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini, taşınmaz mal edinmek, evlenme, ticaret veya iş merkezini başka memleketten Türkiye’ye nakletmek, sermaye yatırımı yapmak gibi davranışlarla teyit etmiş olmak.
-İyi ahlak sahibi olmak.
-Sağlıklı olmak.
-Türkçe’yi en az meramını anlatacak kadar konuşabilmek ve söyleneni anlamak; (bunun onaylanması için Başkonsolosluğumuza bizzat gelinmesi gerekir).
-İyi bir gelire veya mesleğe sahip olmaktır.

Bu tip başvurular postayla ya da bizzat yapılabilir. Vatandaşlığa alınacakların seçimine asıl karar verecek olan Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’dur.  Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti için herhangi bir siyasi sosyal ekonomik risk oluşturmayacak, devletine vatandaşlık bağları ile bağlı olan her Türk vatandaşı gibi bir ahlaka sahip olacak (tabi burada ahlak lafzı daha görecelidir) ülke ekonomisine,ülke bilimine ülke tanıtımına katkıda bulunacak kişileri seçer.

Türk vatandaşlığına geçiş için gerekli olan belgeler:

 • Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren (pasaport, kimlik, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği vs.) bir belgenin aslı.
 • Vatansız ise, hangi tarihte ve ne sebeple vatansız kalındığını gösteren belge, ve varsa bu tarihten önceki uyrukluklarını gösteren resmi belge.
 • Doğum belgesi ve fotokopileri, hangi tarihten beri Türkiye’de bulunduğunu ve Türkiye’nin nerelerinde ikamet ettiğini ve ne gibi işlerle meşgul olduğunu belirten dilekçe.
 • Türkiye’ye ilk geldiği tarihten itibaren yurtdışına kaç defa ve ne maksatla çıktığı ve bu gidişlerinde dışarıda kalış süresinin toplamını gösteren belgeler. (Pasaportun aslı ve fotokopisi ve yetkili Türk makamlarınca verilmiş oturma müsaade belgeleri.)
 • Evli ise, eşinin ve varsa 18 yaşından küçük çocukların kimliklerini ve aile bağlarını kanıtlayan resmi belgelerin aslı (evlilik cüzdanı veya evlilik belgesi, çocukların doğum belgeleri).
 • Eşi veya yakınları T.C. vatandaşı iseler, nüfus cüzdan fotokopileri ve Türkiye adresleri.
 • Gelir ve geçim durumunu gösteren resmi bir belge (İşveren veya bulunulan ülke makamlarınca verilen)
 • Türkçe konuşma belgesi. (Konsolosluklarca düzenleneceği belirtilmiştir.)
 • 4 (dört) adet son 1 (bir) ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf

3.Yol ise Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanların yeniden Türk vatandaşı olmaları için başvurmalarıdır. Ağırlıklı olarak siyasi ve ekonomik nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenleri ilgilendiren bir bölümdür. Bu şahıslar

 • Türk vatandaşlığını hangi tarihte ve ne sebeple kaybettiklerini, biliniyor ise dosya numaralarını ve halen hangi ülkenin vatandaşı olduklarını da içeren bir belge.
 • Halihazırda hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren (pasaport, kimlik, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği vs.) bir belgenin aslı.
 • Vatansız ise, hangi tarihte ve ne sebeple vatansız kalındığını gösteren belge, ve varsa bu tarihten önceki uyrukluklarını gösteren resmi belge.
 • Eğer Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra medeni hallerinde bir değişiklik olmuş ise, buna ait belgeler.
 • 4 (dört) adet son 1 (bir) ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf.
 • 4 adet uluslararası posta kuponu belgeleriyle İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekir. Durumları değerlendirilip karar kendilerine bildirilir.

4. Yol ise evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçmektir. Birçok ülke için evlilik kanalıyla o ülke vatandaşlığına geçmek en kolay yol gibi görünse de bazı ülkelerde hiç işe yaramaz. Bunu engellemek için bazı zengin Arap ülkeleri kadınlarının yabancı erkeklerle evlenmesini dahi kanunlarla yasaklamıştır. Ancak Türkiye Cumhuriyetinde Türk vatandaşı olan bir kadınla evlenen bir kişi Türk vatandaşı olabilir. Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olma şartları:

 • Son üç yıldır bir Türk vatandaşı ile evli olması ve bu evliliğin devam ediyor olması,
 • Evliliğin Türkiye’de nüfus kütüklerine tescil edilmiş olması,
 • Mücbir sebepler dışında fiilen bir arada yaşanılıyor olması,
 • Kamu düzeni, milli güvenlik ve genel ahlak açısından sakıncalı bir durum taşımamaktır.

Bu şartları taşıyan kişi yada kişiler,

 • Eksiksiz olarak doldurulmuş iki adet başvuru formu,
 • Türk vatandaşı olan eşin Nüfus Cüzdanı,
 • Türk makamları tarafından verilen Evlenme Cüzdanı,
 • Evlilik bulunulan ülkede yapılmışsa evlilik belgesinin onaylı tercümesi
 • Yabancı eşin doğum belgesinin onaylı Türkçe tercümesi (Noter onaylı)
 • Yabancı eşin pasaportunun onaylı Türkçe tercümesi (Noter onaylı),
 • Yabancı eşin başka bir vatandaşlığı varsa vatandaşlık belgesinin onaylı Türkçe tercümesi (Noter onaylı),
 • Eşlerin birlikte yaşadıklarını ispata yarayacak belgeler (Ortak ev kira sözleşmesi, ortak tapu, banka hesabı, birlikte ikamet edilen eve ait her türlü fatura),
 • Son üç yıldır ikamet edilen yer makamlarından alınacak iyi hal kağıdı ve onaylı tercümesi
 • Son altı ay içinde çekilmiş altı adet fotoğraf,
 • Kendisini tanıyan iki Türk vatandaşından alınacak referans mektupları (Bu şahısların nüfus cüzdanı fotokopileri, açık ev adresleri ve telefon numaraları mektuplarla beraber getirilecektir.), belgeleriyle konsolosluğa başvuruda bulunabilirler.

Tüm bilgiler internetten derlenmiş olup, güncel ve diğer ilgiler için bu yazıda kaynak olarak kullanılan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve  Dışışleri Bakanlığı web sayfaları ile bazı konsolosluklarımız kaynaklarına başvurulmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.